Skip to content

השפעה על הקהילה

קבוצת GPP

השפעה על הקהילה

אנו רוצים להצליח באמצעות הקמת עסקים שיהיו בעלי השפעה אמיתית על נושא שיפור איכות הסביבה ופיתוח הקהילה הסובבת אותנו.

GPP לוקחת את האחריות הסביבתית שלה ברצינות ורוצה להשיג ניהול סביבתי אפקטיבי, לא רק של פעולותיה הישירות אלא גם של ההיבטים וההשפעות העקיפות הנובעות מהשימוש במיזמי התשתית הסביבתית שלה.

התנדבות ותרומה לקהילה

אנו רואים בעצמנו חלק מהקהילה בה אנו חיים על ידי שילוב סטודנטים בעלי מוגבלויות באירועים שלנו ועל ידי חגיגית אירועים חשובים יחד עם קהילת הגיל השלישי החיה בקרבתנו.

אנו לוקחים חלק ומתנדבים בפעילויות לעזרה לאוכלוסיות מוחלשות.

ככל שניתן, אנו רוכשים סחורה מיצרנים מקומיים ומעסקים קטנים או מעסקים המעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות או עסקים בעלי אוריינטציה חברתית.

אנו גם תומכים באוכלוסייה שנפגעה כלכלית כתוצאה ממגיפת הקורונה.

הכשרת העובדים שלנו – אנו מספקים הכשרות מגוונות: אבטחה ואיכות, מנהיגות ומוטיבציה, סטרס וניהול זמנים, הכשרת אוריינטציה והכשרה תוך כדי עבודה.

יש לנו שיתוף פעולה עם ארגונים ממשלתיים וארגונים קהילתיים לגיוס והכשרת עובדים, והגברנו את שיתוף הפעולה הזה במהלך תקופת מגיפת הקורונה.

אנו פועלים למען בריאות העובדים שלנו ומספקים את כל הצרכים שלהם על מנת לתמוך בהם במהלך מגיפת הקורונה.